Kiviniemi mielii kaupunginjohtajaksi – virkaan viisi hakijaa

Pyhäjärven kaupunginjohtajan viran hakuaika päättyi tänään. Virkaa hakivat hallintojohtaja, HTM Henrik Kiviniemi Pyhäjärveltä, rehtori / toimitusjohtaja, KTM Timo Kärkkäinen Raahesta, KTM Raimo Laaksonen Turusta, kunnanjohtaja, YTM Tuula Luukkonen Kuopiosta ja johtaja, FM Hannu Wuorela Kaarinasta.

Hakuilmoituksen mukaan Pyhäjärven kaupungin tulevan kaupunginjohtajan tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää perehtyneisyyttä kunnallistalouteen, elinkeinoelämän tuntemusta, kehittämiskykyä ja strategista konserniohjauksen näkemystä. Työ alkaa sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään syyskuun alussa 2017. Tällä hetkellä virkaa hoitaa Veikko Tikkanen, jonka virkasuhteen hoito kestää siihen saakka, kunnes uusi kaupunginjohtaja on valittu viranhakumenettelyn kautta, korkeintaan 31.8.2017 saakka.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Asko Kauranen pitää hakijamäärää riittävänä, ja olleen ennalta arvioitua luokkaa. Hän tuo kaupunginjohtajan valinnan käsittelyyn viides syyskuuta pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa, jossa päätetään jatkotoimenpiteistä. Kaupunginhallitus tulee puntaroimaan vaihtoehtoina sitä, avataanko kaupunginjohtajan paikka vielä uuteen hakuun vai aletaanko tulevaa kaupungin luotsia valita nyt hakeneita haastatellen. Mikäli hakijamäärä katsotaan riittäväksi, niin Kauranen arvioi että päätös tulevasta kaupunginjohtajan valinnasta on Pyhäjärven valtuuston käsittelyssä marraskuussa.

 

Mirka Niskanen