Kolme neljästä yrityksestä ei vielä varautunut kaivoksen loppumiseen

Pyhäjärven yrittäjien Keskustelun paikka-tilaisuudessa torstai-iltana julkistettiin yrittäjien teettämä kysely Yrittäminen Pyhäjärvellä. Se lähetettiin noin 300 pyhäjärveläiselle yrittäjälle sähköisenä kyselynä. Vastausprosentti oli 31,2.
Kyselyllä selvitettiin, miten yritykset ovat varautuneet Pyhäjärven kaivoksen loppumiseen vuonna 2019 ja miten kaivoksen lakkaaminen vaikuttaa yrityksen toimintaan. Vastaajien mielestä kaivoksen loppuminen ei vaikuta. Esimerkiksi rakennusalan yrityksistä 80 prosenttia vastasi, ettei kaivoksen loppuminen vaikuta omaan toimintaan.
Kaikista vastanneista kolme neljästä ei ole mitenkään varautunut kaivoksen loppumiseen. Teollisuus- ja rakentamispuolella on jonkin verran alettu markkinoimaan tuotteita ja palveluja muille kaivoksille.
Pyhäjärven yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Raija Leppäharju ei yllättynyt tuloksesta, mutta pitää varautumattomien osuutta luvattoman suurena.
-Näyttää siltä, että täällä on käperrytty kotikonnuille. Ei ole rohjettu lähteä eteenpäin. Tarvittaisiin potkimista ja verkostoitumista.
Kyselyyn vastanneet kaipasivat enemmän yhteistä keskustelua ja myönteistä asennetta kaupungin puolelta. Asenneilmapiiriä haluttaisiin enemmän pieniä ja keskisuuria yrityksiä kannustavaksi.
Keskustelussa Pyhäjärven tulevaisuudennäkymistä alustivat Jyrki Mäkynen Suomen Yrittäjistä, kaupunginjohtaja Tita Rinnevaara, Esa Jussila Nihakista, Kari Pinola Pyhäjärven Kehityksestä, Kimmo Luukkonen kaivokselta sekä Raija Leppäharju.